За Нас

Ант груп е профитабилна компанија која е основана врз основ на познавањата и искуствата стекнати за период од 30 години на полето на трговија и индустрија/ услуги и истата има седиште во Македонија која соработува со другите фирми производители и добавувачи во државата и фирми од другите соседни држави со што допринесува за зголемување како на својот профит така и на фирмите со кои соработува.

Нашата визија

Нашата визија

Нашите Цели

Да ги исполни сите барања на универзалната трговија, да стане водечка компанија во регионот силна во комерцијалните активности.

Нашата мисија

Нашата мисија

Нашите Цели

Во превземените трговски работи, со висока совест исполнувајќи ги трговските услуги, постојано допринесувајќи на клиентите и вработените и развојот на секторот на производство и трговија и на ваков начин со што се позиционираме на респектабилно место во севтската и регионалната трговија.